Faillissement Charlie’s Travels klapper in negatieve zin voor GGTO

Door: Arjen Lutgendorff


“Er waren signalen dat Charlie’s Travels het moeilijk hadden, maar ook signalen dat ze er doorheen zouden komen. De eigenaar informeerde ons niet direct, maar er waren wel signalen dat ze problemen hadden en oplossingen zochten. Uiteindelijk kwam het faillissement toch onverwacht”, aldus Sander Lucassen namens het bestuur van het Garantiefonds voor Gespecialiseerde Touroperators (GGTO), waar Charlie’s Travels tot 31 augustus 2020 bij was aangesloten.

Tot in hoeverre hebben jullie inzicht in de financiële situatie van jullie leden? “We zien van alle deelnemers jaarlijks de jaarrekeningen, omdat de overeenkomst telkens voor een jaar wordt aangegaan. Bij persoonsgebonden ondernemingen nemen we daarbij ook de IB’s mee, waarmee we dus veel inzicht hebben in het financiële reilen en zeilen van onze deelnemers.” Ik begreep dat dit een ‘klapper’ in negatieve zin is voor GGTO. “Dat klopt, het is groot faillissement.” Hoeveel meldingen van reizigers hebben jullie gehad en om hoeveel geld gaat het? “Inmiddels hebben we ongeveer zeventig claims ontvangen. Om hoeveel geld het gaat houden we even voor ons.” Heeft de eigenaar van Charlie’s Travels zelf nog iets van de onkosten betaald? “Het punt is natuurlijk bij een faillissement dat er geen geld meer in kas is om crediteuren te betalen. In dit geval zijn de crediteuren voornamelijk klanten die recht hadden op terugbetaling van hun reizen die niet door konden gaan vanwege de coronacrisis. Dat maakt de schade voor ons extra groot.” Bent u van plan om geld bij de eigenaar van Charlie’s Travels op te halen? “Op dit moment wachten wij de uitkomsten van het faillissementsonderzoek van de curator af. Het faillissement is een feit, en inmiddels heeft de curator overeenstemming bereikt over een doorstart van het bedrijf met dezelfde eigenaar. Het bijzondere is dat de eigenaar van Charlie’s Travels halverwege maart nog allerlei vacatures heeft geplaatst. “Dat en ook andere zaken rond de doorstart roepen nog de nodige vragen op die we onderzoeken, en die ook de curator in haar onderzoek mee zou moeten nemen.” Wij hoorden dat Charlie’s Travels mensen die een boeking bij hem hadden staan heeft geïnformeerd over de doorstart. Jullie zitten als GGTO met de kosten en hij belooft zijn klanten een doorstart. Hebben jullie hem ook over de doorstart gesproken? “Dat is bijzonder, en ook iets waar wij het niet mee eens zijn. Wij vinden het moreel onverantwoord, dat de terugbetaling van klanten aan de GGTO (en de VZR) wordt gelaten en zij ondertussen dezelfde klanten dezelfde reis opnieuw verkopen. Helaas heeft de curator dat in principe dus wel toegestaan.”

Sander Lucassen


"Wij wachten de uitkomsten van het faillissementsonderzoek van de curator af"

Het verbaasde mij dat de website van Charlie’s Travels nog in de lucht is. “Dat verbaast ons ook. We hebben dit ook aangekaart bij de curator, maar die vond dit in het belang van de mogelijke doorstart. Wij hadden eerder Charlie’s Travels verzocht de website op zwart te zetten en de communicatie met de klanten te staken. Dat is de gebruikelijk gang van zaken. Wel hebben ze de logo’s van en elke verwijzing naar de garantiefondsen van hun website verwijderd.” Is er nog contact met de eigenaar van Charlie’s Travels? “Ja, dat is er uiteraard wel. Zoals eerder gezegd is het faillissement een feit, en daarmee treedt onze garantie in werking. Om de klanten schadeloos te stellen, moeten we uiteraard met het bedrijf contact houden.” Gaan jullie bij GGTO dingen veranderen in de regelementen naar aanleiding van dit faillissement? “Uit ieder faillissement waarmee we te maken hebben gehad in het verleden hebben we lessen getrokken en dat zal nu niet anders zijn. Maar het is veel te vroeg daar nu al mee bezig te zijn.” Hoe gaat het verder met GGTO tijdens de coronacrisis? “De coronacrisis is voor alle garantiefondsen in de reiswereld een worst-case-scenario in het kwadraat geweest. Maar door de overheidssteun – hoewel veel bekritiseerd – hebben veel bedrijven toch het hoofd boven water weten te houden. Veel van de bij ons aangesloten kleinschalige reisondernemers hebben ook gewoonweg ander werk gezocht, en wachten af tot ze weer doorkunnen. Wat ook geholpen heeft is dat wij in navolging van de SGR ook garantiedekking hebben gegeven aan de zogenaamde coronavouchers, waardoor bedrijven niet alle reisgelden direct aan de klanten hoefden terug te betalen. Nu de vouchers aflopen wordt het wel spannend of alle bedrijven erin slagen hun klanten terug te betalen. In tegenstelling tot de SGR hebben wij geen voucherfonds opgericht (waar bedrijven geld kunnen lenen om aan hun terugbetalingsverplichting te voldoen), omdat er onder onze deelnemers relatief weinig behoefte aan bleek te zijn. Wel hebben we bedrijven geholpen in contact te komen met de sociale kredietverstrekker Qredits, waar toch een reeks bedrijven mee geholpen is. In de eerste golf vorig jaar zijn evengoed twee bedrijven omgevallen, met flinke schade voor de GGTO, die we echter uit eigen middelen goed hebben kunnen oplossen.”

Deel dit artikel