‘Reiscollega’ binnenkort naar landelijke pers om pensioen?

Door: Arjen Lutgendorff


“Ik roep reisprofessionals die 18% waardeverlies in hun pensioen verre van prettig vinden op om zich te melden. We (de gespecialiseerde advocaat/hoogleraar en ikzelf) denken dat we de juiste tactiek hebben gevonden om de pensioenfondsen die dit zo hebben geregeld, te kunnen aanklagen op overtredingen van de Nederlandse en Europese wet”, dat laat ‘Reiscollega’ weten aan TravelPro.

De reisprofessional, die eerder dit jaar collega’s opriep om zich aan te melden wanneer zij het niet eens waren met de gang van zaken rondom Reiswerk Pensioenen, laat weten dat zich ondertussen 60 personen hebben aangemeld. “Véél te weinig. Er zijn ruim 30.000 mensen aangesloten bij dit fonds, er móeten meer mensen zijn die mee willen doen.” Landelijke pers Met de huidige groep gaat ‘reiscollega’ kijken of rechtsbijstandsverzekeraars de eerste stap willen zetten. “Zo ja, dan kunnen we naar de landelijke dagbladpers en tv-programma’s. De Stichting Consumentenclaim kan de zaak helaas niet zelf aankaarten, maar ondersteunt ons wél waar het nodig is.” Collega’s die een rechtsbijstandsverzekering hebben met dekking voor arbeid worden opgeroepen zich te melden door een mail te sturen naar reispensioen@ziggo.nl. Hoe meer mensen we op die manier via de verzekeraars kunnen koppelen aan deze misstand, hoe groter de kans dat we samen een zaak kunnen aanspannen. Collega’s zonder een dergelijke verzekering kunnen zich uiteraard ook melden; hoe groter het collectief, hoe groter de druk.” Iets te verbergen? “De afhandelaars van het pensioenfonds hebben mij inmiddels gevraagd om een gesprek, maar omdat men geen perspectief kon/wilde bieden en mij alleen maar ‘extra uitleg’ wilde geven heb ik dit afgewezen. Zowel het pensioenfonds als De Nederlandsche Bank weigeren om mij een verklaring te tonen, dat DNB akkoord is gegaan met de leeftijdsscheiding bij 60 jaar in verband met 18% of 9% inleveren. Dat heet namelijk leeftijdsdiscriminatie. En dan zeg ik op mijn beurt: als je aangeeft dat je dit niet hoeft omdat je binnen de Wet Openbaarheid Bestuur ‘een uitzondering’ bent, dan heb je dus iets te verbergen. Onze pensioeninleg is door nalatig handelen van Reiswerk Pensioenen (en PGB?) met 18% verminderd, waar dat via een andere route (België) niet nodig of véél minder zou zijn geweest. Uit de webinar van 21 januari werd duidelijk dat (ik citeer) ‘het vooral ‘gemakkelijk’ was om die grens van 60 jaar te trekken, want anders zou de uitvoering ingewikkeld worden. Het ruikt aan alle kanten”, aldus ‘Reiscollega’.

Rot boodschap “Ik heb veel begrip voor Reiscollega, maar er zitten ook heel veel aannames in zijn verhaal die niet kloppen”, zo laat Frank Radstake (ANVR) desgevraagd weten in een eerste reactie aan TravelPro op het verhaal van ‘Reiscollega’. “Even los van of je boven de 60 bent en een korting van 9% krijgt of onder de 60 bent en een korting van 18% krijgt, is het natuurlijk echt een hard gelag. Mensen die al met pensioen zijn gegaan die verliezen bijna 10% van hun maandelijkse pensioeninkomsten uit het potje van Reiswerk Pensioenen. Dat is serieus geld”, aldus Radstake. “Dat je gekort wordt op je pensioen is en blijft een rotboodschap. Het is overigens niet een boodschap van de ANVR, maar van Reiswerk Pensioenen. ANVR heeft wel heel lang onderzocht wat de beste plek zou zijn om op de lange termijn de pensioenen onder te brengen voor de reisprofessionals. Tijdens die zoektocht speelde ook landelijk de discussie over het pensioenakkoord, die heel lang duurde. Het was voor ons ook een reden om nog geen knoop door te hakken, omdat de uitkomsten daarvan anders zouden kunnen uitpakken dan wij dachten. Je wilt geen besluiten nemen die onomkeerbaar zijn, dus dat is de reden dat het lang heeft geduurd”, aldus Radstake. Uiteindelijk besloten ANVR en de vakbonden dat het het beste zou zijn voor de pensioenen van reisprofessionals om per 1 januari 2021 een nieuw pensioen op te bouwen bij Pensioenfonds PGB.

Deel dit artikel