Discriminatie van reizigers voorkomen….

Door: Arjen Lutgendorff


De brancheverenigingen ANVR en VvKR laten in een reactie aan TravelPro weten de situatie rondom de vaccinatiediscussie nauw te volgen. Beiden laten weten dat het niet de bedoeling is dat reizigers gediscrimineerd zullen worden.

Aansluiten bij UNWTO “De ANVR is (zie ook mijn statement bij Op1 afgelopen vrijdag) uiteraard groot voorstander dat elk individu zonder beperkingen kan reizen. Dat is de leidende gedachte en daarin sluiten wij aan bij UNWTO die ook zegt dat reizen een recht is. In coronatijd zijn we gedwongen hierin beperkingen te maken, maar dan nog geldt dat wij voor het zo min mogelijk uitsluiten en discrimineren van groepen reizenden. En dat betekent dat wij ons volledig kunnen vinden in de basisgedachte achter het Digitaal Corona Certificaat (DCC) die zegt dat iedereen getest of gevaccineerd op vakantie binnen de EU (en liefst ook daar waar mogelijk buiten de EU) moeten kunnen. En dit allemaal nog los van ons commerciële belang. Ik neem aan dat we zoveel mogelijk klanten, als dat mogelijk is, op reis willen sturen”, zo laat Frank Oostdam (directeur/voorzitter ANVR) weten aan TravelPro op de vraag wat het officiële standpunt van de ANVR is met betrekking tot het meenemen van niet gevaccineerde reizigers. Het leeft nog niet erg Marleen Nijdam laat namens de VvKR weten dat zij de vraag, wat het standpunt is van de VvKR met betrekking tot het alleen meenemen van gevaccineerde, nog maar een paar keer langs hebben zien komen bij onze leden. “Het leeft nog niet erg, veel van onze leden kunnen nog steeds geen reizen uitvoeren, omdat zij vaak verre reizen aanbieden. “Ik heb de overweging op dit moment alleen nog gezien bij onze leden die groepsreizen aanbieden, niet bij de individuele reisaanbieders. En ik heb begrepen dat daar vooralsnog geen negatieve reacties op zijn gekomen. Ik vermoed dat de vraag wel vaker zal gaan komen als er meer reizen kunnen worden uitgevoerd.” Specifieke groepen uitsluiten “Daarnaast is het ook zo dat ik denk, daar is nog geen uitgebreide jurisprudentie over, dat je natuurlijk als bedrijf niet mag discrimineren. Maar daar zijn natuurlijk wel grenzen aan. Als het belang van derden (in een groepsreis bijvoorbeeld de andere reisgenoten) daardoor in her gedrang komt, of je bedrijfsbelang in het gedrang komt, omdat je schade ondervindt van positief geteste reisgenoten tijdens de reis etcetera, etcetera) mag je volgens mij als bedrijf bepalen dat je voor die specifieke reis of die specifieke bestemming groepen uitsluiten”, aldus Oostdam. Lastig “In de praktijk verwacht ik dat er steeds meer landen zullen zijn in de komende tijd die via indirecte dwang de niet gevaccineerden zullen ‘verleiden’ om zich toch te laten prikken. Zie Frankrijk, zie Duitsland, etcetera. Daarnaast gaan er straks ook landen komen die alleen maar gevaccineerden toelaten (bijvoorbeeld de VS). Dus dat maakt het voor niet gevaccineerde vakantiegangers al lastig om daar naar toe te gaan”, aldus Oostdam. “Dus ik verwacht wel voor specifieke niches, de groepsrondreizen (kijk ook naar Duitsland de afgelopen weken) dat er in de toekomst meer bedrijven zijn die om bovenstaande redenen niet gevaccineerde mensen zullen uitsluiten ( want we hebben het nu alleen nog maar over groepsrondreizen in de EU. Wat dacht je straks van een rondreis door Zuid-Amerika en er is iemand in de groep die positief test en vervolgens moet de hele groep in quarantaine. Dat kan heel uitdagend en prijzig worden. Dus in principe geen uitsluitingen (en dat is ook verreweg de bulk), maar daar waar het niet kan of daar waar het gelet op de aard van de reis heel veel belemmeringen opwerpt, moet je soms besluiten niet gevaccineerden uit te sluiten.”

Frank Oostdam


“Daar waar niet of heel lastig kan worden uitgevoerd kan je niet anders dan groepen uitsluiten”

Voorwaarden Nijdam laat weten dat minder vergaande maatregelen, zoals het houden van afstand of een negatieve coronatest, de voorkeur genieten van de VvKR. “Maar de afweging hierover ligt bij onze leden zelf. De keuze van onze leden om wel of niet een vaccinatie te verplichten zal van verschillende factoren kunnen afhangen. Bovendien vermoed ik dat die voornamelijk bij groepsreizen een rol zal spelen. Als reisorganisatie bepaal je zelf de voorwaarden die je aan de reis verbindt (waarbij natuurlijk niet gediscrimineerd mag worden). Deze voorwaarden van de reizen moeten duidelijk zijn vóór het aangaan van de reisovereenkomst. De reisorganisatie zal indien nodig zelf een belangenafweging moeten maken, de veiligheid van de betrokken personen van de reis speelt een rol, maar ook die van de bevolking op de plaats van bestemming. We begrijpen dat het soms zo kan zijn dat bij voldoende belang men de beslissing kan nemen om ongevaccineerden te weigeren. Dit is een beslissing die zeer zorgvuldige genomen dan zal moeten worden. Landen Op de vraag wat de ANVR vindt van landen die niet gevaccineerde reizigers weigeren, laat Oostdam weten dat de anvr niet aan politiek doet en dus niks vindt niks van landen die niet gevaccineerden uitsluiten. “Onze leden, de reisondernemingen faciliteren en daar zit ‘m ook meteen de essentie: daar waar niet of heel lastig kan worden uitgevoerd (omdat er barrières gelden voor niet gevaccineerden) kan je niet anders dan groepen uitsluiten.” Vaccinatiegraad heel hoog Op de vraag hoe de ANVR naar de ontwikkeling in het buitenland kijkt waarbij ook reisbedrijven hun medewerkers een vaccinatieplicht opleggen, laat Oostdam weten: “Ook daar vindt de ANVR niets van, maar zolang er geen vaccinatieplicht in Nederland is, mag je als bedrijf niemand verplichten zich te laten vaccineren. Wel een persoonlijke observatie daarbij; ik denk dat als je in de reissector werkt en het ook in je DNA zit dat je van reizen houdt en dat je je klanten wil inspireren met je reiservaringen dat ik verwacht dat de vaccinatiegraad in onze sector heel hoog is.”

Deel dit artikel