Esther Gathier

“Juist nu zijn we relevanter dan ooit”

Door: Dylan Cinjee


Esther Gathier werd een jaar geleden de nieuwe algemeen manager van Reiswerk, niet wetende dat nog geen twee weken later de reisbranche met de grootste crisis ooit te maken kreeg. TravelPro sprak met haar over het afgelopen jaar, de focus van Reiswerk en de blik op de toekomst. Je bent nu een jaar manager van Reiswerk, hoe heb je het afgelopen jaar beleefd? “Het afgelopen jaar is een hectisch en bewogen jaar geweest. Toen ik op 1 maart 2020 intern doorstroomde naar de functie van algemeen manager van Reiswerk, stond de coronacrisis op uitbarsten. We merkten al vrij snel dat de coronacrisis een enorme impact had op het werken in de reissector. Veel onze geplande projecten en activiteiten hebben we moeten annuleren of wijzigen. In korte tijd hebben we vervolgens een aantal nieuwe projecten opgetuigd, waaronder het mobiliteitscentrum ‘Snel weer aan het werk’, bestaande uit een aantal tools waarmee we medewerkers aan een nieuwe baan helpen. Onze focus op het aantrekken van nieuw talent voor de reissector, veranderde snel in het ondersteunen van reisprofessionals die hun baan verloren. Door de flexibiliteit van het team konden we snel inspelen op de actualiteit en behoeftes van werkgevers en werknemers in de reissector. We hebben hard gewerkt om Reiswerk opnieuw te positioneren. Ik ben er trots op dat we als team zo snel hebben kunnen schakelen. Hoewel de coronacrisis dramatische gevolgen heeft voor de reissector, is het tegelijkertijd een mogelijkheid geweest voor ons om te laten zien wat Reiswerk doet en wat we voor alle medewerkers in de sector kunnen betekenen. Hoe wrang het ook klinkt, juist nu zijn we relevanter dan ooit. De toegevoegde waarde van Reiswerk is voor werkgevers en werknemers in de reissector veel zichtbaarder geworden het afgelopen jaar.” Welke plannen had je toen je begon, die zijn blijven liggen door de crisis? “Voor 2020 hadden we een aantal mooie projecten op de planning staan, waaronder een arbeidsmarktcampagne om studenten van niet-toeristische opleidingen te enthousiasmeren voor een baan in de reisbranche. Al vrij snel hebben we deze campagne afgeblazen. Ook heeft voor het eerst sinds jaren de Travel Challenge niet plaatsgevonden, een vijfdaagse business course voor talentvolle hbo- en wo-studenten in het buitenland. Tijdens dit evenement kunnen de topstudenten zich presenteren aan de reiswereld. Maar reisorganisaties waren helemaal niet bezig met het aantrekken van nieuw talent. Alle zeilen werden bijgezet om medewerkers te kunnen behouden. Ik hoop dat er snel een moment komt, dat we ons weer bezig kunnen houden met de instroom van reisprofessionals.” Waar ligt op dit moment de focus van Reiswerk? “Eigenlijk hebben wij onze focus op drie groepen, die op verschillende manieren te maken hebben met de coronacrisis in de reissector. De eerste groep zijn de reisprofessionals die hun baan (dreigen te) verliezen. Natuurlijk behouden wij iedereen het liefst voor de reissector. Helaas is dat niet altijd mogelijk en zien wij het ook als onze taak om hen op een goede manier naar een andere sector te begeleiden. Op deze manier hopen we dat ze ondanks het verlies van hun baan toch met een tevreden gevoel terug kunnen kijken op hun werkzaamheden in de reissector. Om deze medewerkers te helpen bij het vinden van een nieuwe baan, heeft Reiswerk een mobiliteitscentrum ontwikkeld. Zo kunnen ze kosteloos gebruik maken van loopbaancoaching en skills assessments. De tweede groep zijn de medewerkers die hun baan in de reissector (voorlopig) behouden. Ook voor hen is het een stressvolle en onzekere tijd. Via verschillende activiteiten en projecten besteden we aandacht aan thema’s als vitaliteit en duurzame inzetbaarheid. De derde groep zijn de werkgevers. Reiswerk ondersteunt hen door de aandacht voor de ontwikkeling van medewerkers, door het organiseren van expertmeetings over actuele en relevante thema’s en door hen tools aan te reiken, waarmee zij op een nette manier afscheid kunnen nemen van hun medewerkers. Daarnaast informeren we hen over de nieuwe cao en geldende arbeidsvoorwaarden. Speciale aandacht gaat uit naar leren en ontwikkelen, wat nu meer dan ooit een belangrijk thema is. We zetten vol in op de professionalisering van ons online leerplatform Travel College, waar medewerkers in de reisbranche gratis gebruik van kunnen maken. De inhoud van het cursusaanbod wordt regelmatig afgestemd op de actualiteit. Ook worden de mogelijkheden onderzocht om onderwijs tegen een vergoeding toegang te verlenen tot Travel College. Daarmee hoopt Reiswerk een rol te kunnen vervullen in het ‘gat’ tussen onderwijs en de praktijk.”

Esther Gathier


“De grootste vraag bij reisprofessionals is: heb ik mijn baan straks nog?”

Wat is voor jou de grootse uitdaging op dit moment? “De uitdaging is om continu van waarde te blijven voor werkgevers en werknemers. Zorgen dat we de juiste ondersteuning en informatie bieden en dat onze activiteiten aansluiten bij de actualiteit en behoeftes van alle reisprofessionals. We doen en willen ontzettend veel, maar we zijn maar een klein team van vier medewerkers. Dat vraagt echt om een duidelijke focus en de juiste prioriteiten stellen.” Welke vragen leven er op dit moment bij reisprofessionals? “De grootste vraag bij reisprofessionals is ‘heb ik mijn baan straks nog?’. Medewerkers zien collega’s waar ze jaren mee hebben samengewerkt ineens vertrekken. Dat doet wat met je en maakt je ook onzeker over het eigen toekomstperspectief. Ook merken we dat medewerkers zich bewuster zijn van het belang van bijscholing. Het afgelopen jaar zien wij een flinke stijging in het aantal gebruikers en gevolgde modules op Travel College. Werken aan de eigen ontwikkeling is juist in deze tijd belangrijk. Uiteraard houdt het vele thuiswerken reisprofessionals ook bezig. Werk en privé lopen dwars door elkaar heen. HR-professionals staan voor de uitdaging om hun medewerkers gemotiveerd en betrokken te houden via Zoom of Teams. We merken dat dit soms ingewikkeld is en daarom organiseren we een expertmeeting met als thema HR op afstand.” Hoe kan je als reisprofessional positief blijven in deze situatie? “Dat is soms best lastig. Toch bieden de verschillende reisonderzoeken onder consumenten hoop voor de toekomst. Uit onderzoek van de ANVR blijkt dat 84% van de consumenten komende zomer op vakantie wil, ondanks eventuele coronamaatregelen. Mocht het reizen weer op gang komen dan biedt het ook voor reisprofessionals weer nieuwe kansen. En, zoals al eerder gezegd, dit is het moment om nieuwe skills te leren waardoor je straks nog meer uit je werk kan halen. Juist iets nieuws kan ook voor positiviteit zorgen.” Wat vind je ervan dat het UWV heeft geadviseerd om geen werk in de reissector te zoeken? “Dat is een pittige conclusie, maar gezien de huidige situatie waarin de reissector zich bevindt wel begrijpelijk. Er wordt nog steeds volop afscheid genomen van medewerkers en de vraag naar nieuw personeel is momenteel niet groot. Overigens is het wel afhankelijk van het type functie. Zo is de kans op een baan als reisleider nu vrij klein, maar als je aan de slag wilt als data-analist is de kans op werk in de reissector een stuk groter. We adviseren laatstejaars studenten aan toerisme-opleidingen om zich zo breed mogelijk te ontwikkelen, zodat men ook inzetbaar is in andere sectoren.” Denk je dat er straks geen personeelstekorten ontstaan als alles weer normaal wordt? “Zodra er weer volop geboekt wordt, zullen reisorganisaties op zoek gaan naar personeel. Momenteel zijn we in afwachting van de resultaten van een groot arbeidsmarktonderzoek dat we onlangs onder reisbedrijven hebben uitgevoerd. Het onderzoek geeft antwoord op vragen als: Aan welke functies zal er na de crisis veel behoefte zijn? Welke skills moeten reisprofessionals in de toekomst hebben? Dit onderzoek geeft reisorganisaties, medewerkers, studenten en ons als arbeidsmarktfonds veel inzicht in de impact van de coronacrisis op het werken in de reissector en in de toekomstverwachtingen. Uiteindelijk willen we voldoende toekomstbestendige reisprofessionals.”

Is er veel contact met de vakbonden? Hoe lopen deze gesprekken? “De vakbonden FNV en CNV Vakmensen zijn vertegenwoordigd in het Reiswerk bestuur, net als de ANVR. Er vindt dus continu afstemming plaats met hen over onze activiteiten. De loopbaancoaching die we aanbieden, wordt bijvoorbeeld verzorgd door coaches van FNV en CNV Vakmensen. In het geval van reorganisaties en faillissementen bij reisbedrijven, wijzen de bonden op het bestaan van Reiswerk en in het bijzonder op ons mobiliteitsplatform ‘Snel weer aan het werk’.” Zie je ook kansen tijdens deze crisis? “Ik zie zeker kansen in deze crisis voor Reiswerk. Doordat we als team snel hebben geschakeld en onze activiteiten hebben aangepast aan de behoefte van werkgevers en werknemers, zijn we nu relevanter dan ooit. We merken dat steeds meer mensen in de reissector nu op de hoogte zijn van ons bestaan. Er is het afgelopen jaar ontzettend veel gebruik gemaakt van de tools die we aanbieden en van ons online leerprogramma Travel College. Ook horen we regelmatig van zowel HR-professionals als van medewerkers die hun baan zijn verloren, dat ze onze activiteiten en de informatie die we verstrekken als waardevol beschouwen. Ondanks de ernst van de situatie waarin de reisbranche zich bevindt, zijn dat fijne berichten. En dat is echt een verdienste van het hele Reiswerk-team.” Welke doelen heb je jezelf gesteld voor dit jaar? “De crisis heeft mij geleerd dat er niets zo belangrijk is als het vermogen om je continu aan te passen aan wisselende omstandigheden. Toen ik vorig jaar maart als manager aan de slag ging bij Reiswerk, had ik mooie plannen. Het is me gelukt om datgene wat ik voor ogen had, direct los te laten en te kijken naar een andere invulling van onze activiteiten. We hebben snel kunnen schakelen en zijn gewoon begonnen met datgene waarvan wij dachten dat nodig was. Zonder eerst uitgebreid te onderzoeken of iets zou werken via pilots en rapporten. Ook dit jaar zal deze flexibiliteit noodzakelijk zijn, want we zijn er nog niet. Mijn doel voor dit jaar is dat wij relevant blijven voor iedereen die in de sector werkt en dat zowel werkgevers als werknemers ons weten te vinden.” Wat zijn de plannen van Reiswerk voor de toekomst? “Als ik iets heb geleerd van afgelopen jaar is dat je niet te ver in de toekomst kan kijken. Natuurlijk hebben we een visie voor de lange termijn, maar op dit moment kijken we een paar maanden vooruit en passen we daar onze plannen op aan. Zo kunnen we direct inspelen op de situatie in de reissector. Er zijn wel een aantal speerpunten voor de toekomst. Zo is het belang van gedegen arbeidsmarktonderzoek de komende jaren groot. Ook willen we Travel College doorontwikkelen en onderzoeken we de mogelijkheid om onderwijsinstellingen toegang te geven. Met als doel dat het gat tussen onderwijs en bedrijfsleven verkleint. Uiteraard hopen we dat we onze arbeidsmarktcampagne alsnog kunnen lanceren, zodat we ook meer studenten van niet toerisme-opleidingen weten te interesseren voor een baan in de reisbranche. Werkgevers willen we nog meer ondersteunen op het gebied van duurzame inzetbaarheid en vitaliteit. De verwachting is wel dat dit de komende jaren hele relevante thema’s blijven. Kortom, genoeg plannen voor nu en de toekomst. Ik kan niet wachten met de rest van het team aan de slag te gaan.”

Deel dit artikel