Toekomst ANVR onder de loep: “Met zoveel mogelijk leden uit de crisis komen”

Door: Arjen Lutgendorff


Nog nooit zoveel leden (ongeveer 100) woonden een algemene ledenvergadering van de ANVR bij als die van vorige week donderdag, digitaal... Frank Oostdam (directeur ANVR) laat aan TravelPro weten dat de ANVR met zoveel mogelijk leden uit de crisis wil komen, dat 2021 een jaar gaat worden zonder franje en dat het meermaals gaan brainstormen (met haar leden) over haar eigen toekomst.

In het verslag over de vorige jaarvergadering gaat het over het jaar 2019 en het overschot van € 36.471 en dat dit wordt toegevoegd aan het eigen vermogen van de vereniging. Hoe zit het op dit moment met het eigen vermogen van de ANVR? “Dat zijn verenigingszaken en dat houden we intern. Het is iets voor de leden. Ik kan er niks anders over zeggen dat we unaniem goedkeuring hebben gekregen op de begroting voor 2021 en dat we de jaarrekening 2020 gaan bespreken tijdens de algemene ledenvergadering in juni 2021.” Wat is er besproken over 2021 en verder? “Dit jaar wordt een spannend jaar voor de reissector. Komt het herstel en zo ja wanneer? Voor de ANVR zal het ook zeker een overgangsjaar worden dat we, als het gaat om eigen vermogen, kunnen gebruiken om met elkaar na te gaan denken over de toekomst van de ANVR. Daar gaan we volgende week al mee beginnen. De laatste keer dat we dat hebben gedaan is denk ik zo’n tien jaar geleden. We willen nadenken over de koers van de ANVR, waar moet de focus liggen, hoe zit het met de vertegenwoordiging van de geledingen, toegevoegde waarde, nieuwe activiteiten, contributiestructuur, hoe gaan we om met het logo, enzovoorts. Na begin tweede kwartaal gaan we erover discussiëren met de achterban. Vandaar dat we hebben gezegd: laten we niet nu al te hard aan de ANVR-boom schudden. Even afwachten hoe de markt zich dit jaar ontwikkelt en op basis daarvan gaan handelen. Als bestuur hebben we zo’n zes sessies gepland om per onderwerp voorbereidend werk te doen, daar komt een notitie van en op basis daarvan gaan we gesprekken met de achterban aan.” Tijdens de ledenvergadering in juni 2020 is het over de contributie-inkomsten voor 2022 gegaan. Hebben jullie het daar nog over gehad? “Ja, de contributie-inkomsten 2022 is een onderwerp dat ook te maken heeft met de toekomst van de ANVR. Er is geen omzet geweest in 2020, dus als we daarop contributie gaan baseren…. Dat willen we voorkomen, dus we moeten nadenken over een (korte termijn) oplossing. Dat is ook een discussie die we met de achterban willen voeren. Gelukkig kunnen we die discussie ook voeren, want er zit geen druk op de ketel wat betreft het eigen vermogen. Er is, gelukkig, genoeg eigen vermogen.”

Frank Oostdam


“We gaan als ANVR de tering naar de nering zetten”

Is de korting van 25% nog van toepassing? “Ja, maar wel minder. De 25% is dit keer van toepassing op de basiscontributie en daar is unanieme goedkeuring op gekomen en daar ben ik hartstikke blij mee. Vorig jaar was de korting over de gehele contributie. Het is meer een symbolische geste, omdat we vinden dat we iets moeten doen. In juni 2020 werd er vanuit gegaan dat bij 10% van de leden de contributie niet meer kan worden geïnd. “Ja, eind van het jaar is er nog een inhaalspurt gedaan. Bedrijven die nog niet hadden betaald, hebben we nog een keer gecontacteerd. Vaak ook persoonlijk even gesproken. Maar ook dit jaar houden we weer rekening met faillissementen. Dat moet je doen.” Jullie hebben de winterslaapregeling aangekondigd. Heb je een idee hoeveel bedrijven daar gebruik van willen maken? “Nee, maar ik denk dat er niet heel veel bedrijven gebruik van gaan maken. Eén van de criteria is, dat als je van de winterslaapregeling gebruik wilt maken, dat je ook geen reizen kan verkopen. Ik denk niet dat heel veel bedrijven er gebruik van gaan maken. Wellicht wat specialisten op ‘ver’. We zouden het jammer als partijen hun lidmaatschap zouden opzeggen, terwijl ze dat zelf eigenlijk ook niet willen. Het is eigenlijk een soort escape die we partijen willen bieden. Ik denk dat er uiteindelijk niet heel veel gebruik van gemaakt gaat worden. Het zou een slecht teken zijn wanneer dat wel gebeurd.” Ik ben geen rekenwonder, maar - € 557.600 als resultaat voor 2020 ziet er niet goed uit. Als resultaat op de concept begroting voor 2021 zie ik € 33.525. Kan je mij dat uitleggen? “Nee, dat ga ik niet doen. In de ledenvergadering is het toegelicht en het is iets voor de leden. Ik kan wel zeggen dat we als ANVR de tering naar de nering gaan zetten. We hebben geschrapt in het aantal FTE’s en we gaan alle franje schrappen. Geen ANVR Congres, geen nieuwjaarsreceptie, geen barbecue on the beach. De hartstikke leuke dingen kunnen we ons niet permitteren. We willen volledige focus op de coronacrisis en we willen met zoveel mogelijk leden uit de crisis komen.” Dat jullie besparen op de leuke dingen, daar niemand boos over worden… “Precies. Ik vind het ook niet meer dan normaal dat we dat doen.”

Deel dit artikel