Door: Sharon Evers


Reisadvies: virologisch of puur politiek?

Het is bekend dat we weer mogen reizen. Sinds 15 juni werd het Nederlandse reisadvies voor zo’n twaalf landen versoepeld en daar zijn er steeds meer bijgekomen. Behalve Turkije en intercontinentale bestemmingen. Vooral het ‘oranje’ reisadvies van Turkije schopt tegen het zere been van reisverkopend Nederland. TravelPro zocht contact met het ministerie met het verzoek om dit eens uit te leggen.

Door: Sharon Evers


Reisadvies: virologisch of puur politiek?

Het is bekend dat we weer mogen reizen. Sinds 15 juni werd het Nederlandse reisadvies voor zo’n twaalf landen versoepeld en daar zijn er steeds meer bijgekomen. Behalve Turkije en intercontinentale bestemmingen. Vooral het ‘oranje’ reisadvies van Turkije schopt tegen het zere been van reisverkopend Nederland. TravelPro zocht contact met het ministerie met het verzoek om dit eens uit te leggen.

Hoe kan het dat het reisadvies voor het ene hele land - dat de coronamaatregelen goed voor elkaar heeft en Nederlandse vakantiegangers graag verwelkomd - op ‘oranje’ blijft staan, terwijl het reisadvies in andere ‘gele’ landen per regio wordt aangescherpt mocht dat nodig zijn? Ter verduidelijking: Turkije versus Portugal of Spanje. Waarom wordt het reisadvies voor bijvoorbeeld de kustlijn van Turkije niet versoepeld? Welke virologische redenen zijn er? Of draait het puur om politieke verstandhoudingen? Noodzakelijke reizen Willemien Veldman (woordvoerder Buitenlandse Zaken): “Het reisadvies voor Turkije staat op dit moment op ‘oranje’. Dat betekent dat alleen noodzakelijke reizen worden aangeraden. Vakanties vallen niet onder noodzakelijke reizen. Het reisadvies van Buitenlandse Zaken is een advies. Reizigers die toch menen te moeten afreizen naar het land zullen zich van tevoren goed moeten informeren en zo ook bij hun reisverzekering. Ook wordt hen bij terugkomst dringend veertien dagen (zelf) quarantaine geadviseerd.”

Afschaling “Er geldt een gefaseerde aanpak voor het reisadvies als het gaat om de afschaling van het ‘oranje ‘reisadvies voor de landen buiten EU/Schengen. Op 30 juni jl. hebben de EU-lidstaten overeenstemming bereikt over een lijst van landen waarvoor het inreisverbod naar Schengen per 1 juli kan worden opgeheven. Bij het samenstellen van deze lijst zijn gezondheidscriteria doorslaggevend, zoals de cijfers van de besmettingsgraad en de aanpak van de coronacrisis, waaronder een testbeleid. Turkije voldoet nog niet aan deze criteria. Voor de afschaling van de reisadviezen komen vooralsnog alleen de landen op de EU-lijst in aanmerking, omdat de gezondheidstoestand in die landen dit toelaat. Omdat Turkije niet op deze lijst staat, is er geen aanleiding om over te gaan tot een aanpassing van het reisadvies. Daarom blijft het advies dat alle niet noodzakelijke reizen, in ieder geval vakantiereizen, worden afgeraden.” De EU-lijst wordt iedere twee weken opnieuw herzien. Dat is het moment waarop de situatie in Turkije opnieuw beoordeeld wordt.

Minister Van Nieuwenhuizen


"Ik kan een vliegverbod elk moment inzetten"

76 vluchten per week naar Turkije Een ander pijnpunt is dat in dit geval Corendon aan de schandpaal werd genageld na het nieuws dat de touroperator weer Turkije-reizen wilde gaan bieden vanaf 15 juli. Plannen die door Corendon inmiddels zijn uitgesteld tot dat het reisadvies is versoepeld. De touroperator voelt zich hiertoe geroepen omdat er een motie in de Kamer is aangenomen waarin de regering wordt opgeroepen de Kamer zo snel mogelijk te informeren over het beleid ten aanzien van vluchten naar risicovolle gebieden en de criteria op basis waarvan vluchten naar dergelijke bestemmingen kunnen worden gestaakt. Corendon: “In gesprekken eerder deze week bleek dat de overheid niet op de hoogte was van de vele tientallen wekelijkse vluchten die in de komende periode gepland staan tussen Nederland en Turkije, die met name bestemd waren voor vakantiegangers. Nu de Kamer de regering heeft opgeroepen gericht beleid te gaan voeren om dit te voorkomen zolang er een oranje reisadvies voor Turkije geldt, gaat Corendon ervan uit dat hiermee ook oneerlijke concurrentie zal worden voorkomen tussen de verschillende luchtvaartmaatschappijen en reisorganisaties.” De touroperator doelt hiermee op het feit dat er luchtvaartmaatschappijen zijn die gezamenlijk 76 vluchten per week naar Turkije met een ‘alleen noodzakelijke reizen’-advies uitvoeren. Veldman laat aan TravelPro weten dat het reisadvies van Buitenlandse Zaken gericht is op alle reizigers. “Het is aan de reiziger zelf om een afweging te maken of een reis naar Turkije noodzakelijk is. Er wordt dus geen onderscheid gemaakt tussen Nederlanders die een pakketreis willen boeken en Nederlanders die zelf een ticket en een verblijf boeken. Ook voor die laatste groep geldt dat een vakantie in Turkije wordt afgeraden.” Veldman: “De vraag of luchtvaartmaatschappijen naar een land kunnen of mogen vliegen of niet is niet aan Buitenlandse Zaken. Het reisadvies gaat daar niet over. Overigens is er van een vliegverbod vanuit Nederland geen sprake.”

Niet op de hoogte Had minister Van Nieuwenhuizen het feit dat er ruim 70 vluchten per week naar Turkije plaatsvinden op de radar? Wat wordt hiermee gedaan? Wil het kabinet het grootschalige vliegverkeer naar ‘oranje’ landen voorkomen? In hoeverre is het huidige systeem van het reisadviezen toereikend in de tijd van een coronacrisis? Van Nieuwenhuizen geeft antwoordt tijdens het vragenuurtje van de Tweede Kamer: “Ik was niet op de hoogte van het grote aantal vluchten dat voor de komende tijd tussen Nederland en Turkije staat gepland. Ik heb onlangs aangeven dat voor alle luchtvaartmaatschappijen - Nederlandse én buitenlandse - dezelfde regels gelden ten aanzien van het ‘oranje’ reisadvies.” Op de vraag hoe dit alles wordt gemonitord, antwoordt Van Nieuwenhuizen het volgende: “Dit wordt vooral in Europees verband gedaan.” Minister van Nieuwenhuizen geeft aan dat in dit specifieke geval zelfs een vliegverbod tot de mogelijkheden behoort. “In het begin van deze crisis hebben we vliegverboden opgelegd, wanneer Hugo de Jonge (minister Volksgezondheid, Welzijn en Sport) daar weer aanleiding voor ziet, kan ik dat op elk moment weer inzetten.” Geen noodzakelijke reis Nu dat wel het geval is en de betreffende motie door de Kamer is aangenomen, zal op korte termijn moeten worden beoordeeld welke gezondheidsrisico’s hiermee gepaard gaan en welke maatregelen hierbij passen. Van Nieuwenhuizen: “Mochten mensen er andere ideeën over hebben, bij een ‘oranje’ reisadvies geldt: ga er alleen heen als dit noodzakelijk is. Vakantie is geen noodzakelijke reis. Ik weet nog niet wanneer het reisadvies voor - in dit geval - Turkije naar ‘geel’ zal gaan. Dit geldt overigens voor alle maatschappijen, zowel Nederlandse als buitenlandse, die op Turkije vliegen.”

Schandpaal Op de vraag waarom juist Corendon op het beklaagde bankje wordt gezet en wordt beschadigd, antwoordt Van Nieuwenhuizen: “Alle airlines zijn mij even lief. Dat de specifieke aandacht op deze partij is gevestigd komt natuurlijk door het feit dat er werd gesuggereerd dat er een test werd aangeboden door Corendon die vervolgens zekerheid zou bieden waardoor reizigers niets meer in quarantaine hoefden te gaan. Daar hebben wij krachtig afstand van genomen. We wilden dit absoluut voorkomen. We hanteren nog steeds voor iedereen die wel is afgereisd naar een ‘oranje’ gebied, omdat hij of zij bijvoorbeeld naar een begrafenis moest, om bij thuiskomst twee weken in zelf-isolatie te gaan.”

Specifieke regio’s Terugkomend op de discussie waarom Turkije in zijn geheel ‘oranje’ blijft en het reisadvies voor het ‘gele’ Portugal onlangs regionaal werd aangepast, kreeg TravelPro geen antwoord vanuit het ministerie. “Nu er blijkbaar ook binnen individuele landen weer reisadviezen kunnen worden aangepast voor specifieke regio’s, roept Corendon de overheid op om ook in het geval van Turkije deze optie te overwegen gezien het lage aantal gerapporteerde besmettingen in de Turkse toeristische kustgebieden”, aldus de touroperator.