Door: Sharon Evers


“Je kunt je afvragen of de bescherming van de consument reëel is”

Het is duidelijk: de reisbranche staat onder gigantische hoogspanning. Grote reisbedrijven, maar ook zeker de kleinere, hebben het zwaarder dan zwaar. TravelPro sprak Ton Brinkman (voorzitter VvKR) over de brandbrief gestuurd aan het Ministerie van Economische Zaken, maar ook over de toekomst.

Deel dit artikel

Door: Sharon Evers


“Je kunt je afvragen of de bescherming van de consument reëel is”

Het is duidelijk: de reisbranche staat onder gigantische hoogspanning. Grote reisbedrijven, maar ook zeker de kleinere, hebben het zwaarder dan zwaar. TravelPro sprak Ton Brinkman (voorzitter VvKR) over de brandbrief gestuurd aan het Ministerie van Economische Zaken, maar ook over de toekomst.

Deel dit artikel

De VvKR heeft eind mei een brief gestuurd naar Mona Keijzer (Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat) waarin de Vereniging van Kleinschalige Reisorganisaties vraagt om een noodfonds voor reisorganisaties, beschikbaar gesteld door de overheid, dat voor een verlichting van de financiële druk moet zorgen die reisorganisaties ervaren en vele faillissementen van ondernemers in de reisbranche kan voorkomen. De VvKR nodigde haar dan ook van harte, maar ook dringend, uit om met hen een dialoog aan te gaan teneinde deze specifieke brancheproblematiek op zo’n kort mogelijke termijn te bespreken en gezamenlijk een oplossing te vinden. Ton, heeft mevrouw Keijzer al gereageerd? “Het heeft heel veel moeite gekost, maar uiteindelijk is er een reactie gekomen van een hoge beleidsambtenaar die haar rechtstreeks adviseert. Het loopt parallel met de gesprekken die ANVR en SGR voeren, onze oproep haakt hierop in. Maar we hebben de specifieke problematiek van onze leden wel goed kunnen toelichten. We hopen dat daar rekening mee wordt gehouden, in algemene zin is er weinig specifieke branchekennis bij het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Wat dat betreft zou een staatssecretaris voor Toerisme een goede zaak zijn.”

Wat bedoel je met specifieke problematiek? “Door de overheid wordt gesteld dat onze leden ‘maar failliet moeten gaan om vervolgens een doorstart te maken’, want de consument is toch goed beschermd door de garantiefondsen die er zijn. Maar veel van onze leden moeten dan eerst hun huis verkopen en komen vervolgens op straat te staan. Zij hebben geen vennootschap en zijn veelal hoofdelijk aansprakelijk, het gaat dan om zzp’ers, vof’s en andere zelfstandigen. Ik denk dat weinig - na de noodzakelijke verkoop van hun woning - zin hebben om een doorstart te maken. Dat besef was nog niet helemaal in Den Haag doorgekomen, maar dat is nu wel het geval. Althans dat hopen we.” VvKR kent meer dan 400 leden, die vooral gespecialiseerd zijn in verre reizen. Werk dat nu praktisch stilligt… Hoe blijf je positief? “Er valt nu inderdaad weinig te boeken. Ik blijf wel positief, uiteindelijk zal het ook weer kansen geven. Er zal misschien wat meer ruimte komen in de markt, wat ik vooropgesteld niet leuk vind. Het voordeel van kleinschalig is dat de leden er niet altijd afhankelijk van zijn. Ze hebben vaak een partner met een inkomen of doen het erbij, dat wil overigens niet zeggen dat het op een amateuristische manier wordt gedaan. Maar als een lid vier à vijf reizen per jaar verkoopt, dan is het gemakkelijker om nu een jaar over te slaan. Dat neemt niet weg dat er uiteraard ook VvKR-leden zijn die qua inkomsten volledig afhankelijk zijn van hun bedrijf. We hebben ons daar wel erg druk voor gemaakt. Het lijkt dat het nu stilte voor de storm is. De enige oplossing is een vaccin. Het is heel moeilijk om nu te reizen en zeker naar landen buiten de EU.”

Ton Brinkman


“Onze leden moeten maar failliet gaan om vervolgens een doorstart te maken”

Maak je je zorgen over het imago van de reisbranche? “Nou als ik alleen al kijk naar de recente Telegraaf-lezersenquête: reisbranche redden koste van het kost - waaruit blijkt dat 59% van de deelnemers de reisbranche niet koste van het kost wil redden - ben ik ervan overtuigd dat als we deze enquête aan de klanten van onze leden zouden voorleggen, de uitkomst precies andersom zou zijn. Onze leden kennen hun klanten vaak persoonlijk, spreken ze regelmatig en daardoor ben ik ervan overtuigd dat twee derde dan voor zou zijn. Dit zijn nu de antwoorden van het massatoerisme, van de mensen die goedkoop online een reisje boeken. Zij hebben er geen feeling mee.” Maar de vraagstelling was ook wel behoorlijk beknopt… “Dat klopt, de gemiddelde consument heeft geen idee en weet niet waar de weeffout bij pakketreizen zit. Het is natuurlijk ook ingewikkeld. Veel reizigers hebben niet in de gaten dat veel geld wordt doorbetaald aan de vakantiebestemming, zoals een accommodatie of een (non-refundable) ticket. Dat geld komt nu grotendeels niet terug. Daar moet echt iets aan worden gedaan, deze weeffout moet worden hersteld. Daar zijn wij nu

al heel hard mee bezig om dit met ingang van 1 januari 2021 gewijzigd te krijgen. Het risico bij het annuleren van een reis vanwege een calamiteit ligt nu voor 100% bij de reisorganisatie. Dat kan niet. De consument is niet voor 100%, maar voor 300% beschermd. Je kunt je afvragen of dit reëel is.” Denk je dan net als de SGR aan een bijdrage door de consument? “Wellicht. Dit is een van de oplossingen. Maar dat het moet worden aangepakt is zeker.” In hoeverre verandert deze crisis het reizen? Gaan we hierna anders op reis? “Ik schat die kans groot in. De reiziger zal nog eerder kiezen voor maatwerk, specialistische reizen met vooral een duurzaam karakter. Gelijk met de uitbraak van corona heeft de VvKR een mooie samenwerkingsovereenkomst getekend met Trees for All, voor het compenseren van de CO2 door letterlijk bomen te planten. Deze hele campagne is nu in het water gevallen, maar dat gaan we in de toekomst extra onder de aandacht brengen. Dat heeft nu niet zo veel zin.”

Hoe gaat het met EURAM?

Reizen naar EURAM’s grootste bestemmingen USA en Canada is helaas nog niet mogelijk en de verwachtingen voor openstelling van die landen zijn niet erg optimistisch. Ons Support Team werkt hard aan de afhandeling van geannuleerde dossiers. Normaliter ontvang je van EURAM meestal dezelfde dag nog bericht maar in deze situatie, waarin wij ook afhankelijk zijn van de reacties van onze leveranciers lukt dat helaas niet altijd.

Gelukkig wordt er ook weer gewerkt aan dossiers die wél doorgaan, naar onze Europese bestemmingen Spanje, Portugal en Italië! Checken of hotels open zijn, is de betaling ontvangen, vouchers en roadbook klaarzetten… het lijkt weer een beetje op de ‘normale’ werkzaamheden.

Ook komen er omboekingen en nieuwe aanvragen voor volgend jaar binnen. Gelukkig hebben veel leveranciers hun prijzen en beschikbaarheid voor 2021 al geladen en deze worden automatisch getoond op onze website. Uiteraard kunnen wij ook altijd op verzoek accommodaties toevoegen. Stuur ons een berichtje en het Support Team kijk het graag voor je na!