Willem Holle neemt na 34 jaar afscheid van de Europeesche Verzekeringen

Door: Arjen Lutgendorff


Willem Holle was 1 oktober 34 jaar werkzaam bij Europeesche Verzekeringen, maar beleefde woensdag jl. zijn laatste dag met als afsluiter een borrel…thuis via Microsoft Teams. Het is me nogal wat, weg moeten bij het bedrijf waar je 34 jaar met ziel en zaligheid voor hebt gewerkt. “Dat het mij overkomt is niet leuk, maar het is een ramp wat er met de reissector gebeurt. De Europeesche is leveranciers van de reiswereld en heeft dus net als de reiswereld daar ook last van. Ik snap het dat er dan maatregelen genomen moeten worden. Ook bij de Europeesche zijn er in het verleden al wel eerder maatregelen genomen en ik ben altijd buiten schot gebleven. Het zou wel heel simpel zijn om te denken dat het jezelf nooit overkomt. Het is zoals het is.” Kan je nog iets van je begindagen herinneren? “Eerst werkte ik voor Schlencker Assuradeuren dat in 1996 door de Europeesche werd overgenomen. In die tijd werkte ik als schadecorrespondent en het was de tijd dat er meer en meer werd geautomatiseerd. Dat begon mij na anderhalf jaar tijd wat tegen te staan, maar toen vertrok de toenmalige buitendienst medewerker en dat wilde ik wel doen. Ik was 21 en dat sales werk heb ik sinds 1986 gedaan, tot nu.” Wat is er aan dat sales werk veranderd? “Je ziet de branche veranderen. Vroeger ging je drie tot vier keer naar een kantoor toe, maar die behoefte werd minder en minder. Op een gegeven moment is mijn werk in 2015 veranderd van een buitenbaan naar een binnenbaan. Ruud, Saskia, Ronald, Jan, Bart en Ellis, we deden het werk als team, dat in de afgelopen jaren natuurlijk is geslonken. Op een gegeven moment waren we met vier man over.”

Willem Holle


“Ik heb er met héél véél enthousiasme gewerkt”

Waren er eigenlijk dingen aan je werk die je minder leuk vond? “Nee, eigenlijk niet. Elk beroep heeft dingen waar je misschien iets minder zin in hebt, maar dat zijn dingen die op de achtergrond spelen en niet naar buiten toe. Ik heb écht 34 jaar met héél véél plezier mijn werk iedere dag opgepakt bij de Europeesche.” De coronacrisis begon een jaar geleden. Hoe kwam dat onder jullie aandacht? “Wij werden natuurlijk zoals iedereen geconfronteerd met allerlei vragen die mensen hadden. Stel dat mijn reis niet doorgaat, wat dan. Je volgt wat de overheid doet, wat de ANVR doet en andere partijen in de branche. Dan probeer je er zo goed mogelijk als verzekeraar op in te spelen en zo goed mogelijk in te spelen op de vraag wat dit nu betekent voor de dekking van een verzekering. De coronacrisis heeft heel helder gemaakt waar de taak ligt van een verzekeraar, wat de richtlijn Pakketreizen doet en noem het maar op.” Er is ook kritiek geweest op verzekeraars. Hoe werd daar op kantoor op gereageerd? “De kritiek was vaak dat verzekeraars niet thuis gaven, maar dat is precies wat ik bedoel: de coronacrisis heeft duidelijk gemaakt wat de voorwaarden van verzekeringen inhouden. Ook bij andere rampen die de reissector hebben getroffen werd dat steeds weer duidelijk. De consument en de balie denken vaak dat met een annuleringsverzekering alles is verzekerd, maar dat is niet waar. Het veranderen van een reisadvies is nooit gedekt geweest op een annuleringsverzekering, maar met corona dacht iedereen dat dat wel verzekerd zou zijn. Of dat je bij een al bestaand ‘negatief’ reisadvies toch dekking hebt op een Allrisk annuleringsverzekering als je om dat reisadvies wil annuleren. Maar dat is niet zo. De kritiek was dat verzekeraars hun voorwaarden hadden aangepast, maar dat is helemaal niet zo. We hebben de voorwaarden gehanteerd zoals ze al waren. We hebben daarom dan ook extra veel gecommuniceerd over de dingen die wel en niet verzekerd worden in het geval van corona. Daarnaast hebben verzekeraars (dus ook a.s.r.) heel hard meegewerkt aan de BBB-regeling (bijzondere bijstand buitenland) van Buza om gestrande Nederlanders terug te halen naar Nederland in de eerste coronagolf. Dus ook de groep die geen verzekering had, of geen dekking hiervoor had volgens de voorwaarden.” Hoe was dan de sfeer op kantoor? Ik kan mij voorstellen dat je chagrijnig wordt als er onterecht kritiek op het verzekeringswereldje is… “Nee, ik denk dat wij met z’n allen ook wel begrijpen hoe het gaat bij de consument en het reisbureau. Er was juist voor ons extra veel aan gelegen om duidelijk te maken hoe het zat. We zijn dan ook begonnen met het geven van webinars om uit te leggen hoe het zat, waar mensen op moesten letten.”

Wat vond je de afgelopen maanden nog meer typerend voor de reiswereld? In negatieve of positieve zin. “Ik heb het gevoel dat, in welke ellende de reiswereld ook zit en iedereen baalt van de hele situatie, we tóch met z’n allen positief proberen te blijven. Er is kritiek op wat de regering doet en wat de ANVR wel of niet doet en wat verzekeraars wel of niet doen, maar we staan er uiteindelijk wel allemaal voor de klant. Dat hoort ook bij de sector. Verder denk ik dat deze hele situatie voor de branche heel duidelijk maakt, en met name bij de retail, wat de richtlijn Pakketreizen inhoud. Dat deze er niet is om het reisbureau te beschermen, maar de klant. Dat is heel vervelend, daar hoeven we niet over te discussiëren, maar we kunnen het niet veranderen. Ik zie met lede ogen aan dat er daardoor heel veel mensen zijn die zeggen: als het zo moet, dan stop ik ermee. Dat zie je met name bij de ZRA’s. Dat is heel jammer, maar wel begrijpelijk. Heel veel mensen willen of kunnen het risico niet lopen.” Jullie hebben bij de Europeesche ongeveer hetzelfde meegemaakt als veel reisprofessionals: hard werken, geen inkomsten. “Er moest inderdaad veel gebeuren, maar er waren weinig inkomsten. Vanaf het moment dat er minder of helemaal niet meer gereisd wordt, is er ook minder werk Vorig jaar is het merendeel van de kortlopende reisverzekeringen niet doorgegaan en wat er wel doorging daar kregen we ook schades op binnen en op dit moment is het ook vrij stil. Als het op gang komt dan is er weer werk, maar de eerste signalen daarover zijn nog niet heel positief.” Je hebt je hele carrière in de reissector gewerkt. Wil jij in de reissector blijven werken? “Ik zeg altijd dat ik met een flink been in de reissector heb gestaan. Ik neig om in ieder geval iets te blijven doen in of in de zijlijn van de reiswereld. Misschien iets wat te maken heeft met fotografie waarmee ik onder de noemer ‘WH Original Fotografie’ al langer actief ben, drone-opdrachten, vanuit sales werk of iets anders. Ik heb, gelukkig, de luxe om dat eens rustig te bekijken. Wat dat betreft is de bank- en verzekeringswereld een goede werkgever.”

Deel dit artikel