De volgende editie verschijnt op 22 oktober

Deel deze editie

COLOFON

Kantooradres: Arendstraat 33A, 1223 RE Hilversum Tel: +31(0)35-2005481 E-mail: redactie@travelpro.nl Internet: www.travelpro.nl Verantwoording: TravelPro is een uitgave van uitgeverij T&S Productions B.V. Dit magazine is als volgt verspreid: Nieuwsbrief: 7.400+ abonnees Social media Facebook: 10.000 volgers Twitter: 9.200 volgers LinkedIn: 2.800 volgers Instagram: 2.500 volgers Totaal: 24.500 volgers Doelgroep: alle eigenaren, bedrijfsleiders en medewerkers van reisbureaus, managers van luchtvaartmaatschappijen, touroperators, hotels en industrieën die raakvlakken met de reiswereld hebben. Vragen? redactie@travelpro.nl Auteursrechten: Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerde database, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij electronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van TravelPro

Het team

Tom van Apeldoorn Uitgever tom@travelpro.nl

TJ van Apeldoorn Commercieel Directeur tj@travelpro.nl

Arjen Lutgendorff Hoofdredacteur arjen@travelpro.nl

Sharon Evers Eindredacteur sharon@travelpro.nl

Dylan Cinjee Redacteur dylan@travelpro.nl

Theo de Reus Redacteur theo.de.reus@travmedia.nl

Tijn Kramer Redacteur tijn.kramer@travmedia.nl

Judith Wetselaar (Web)redacteur judith.wetselaar@travmedia.nl

Dennis de Groot Sales Manager dennis@travelpro.nl

Dennis Ebbers Sales Manager dennis.ebbers@travmedia.nl

Iris Beenen Graphic Design iris@travelpro.nl

Jason Sanches Marketeer jason@travmedia.nl