ZSO’s over het nieuwe Platform voor ZRA’s & Reisprofessionals

Door: Arjen Lutgendorff


Inèz Ruska (Jan Tourism Consultancy) en Sylvia Raijmakers (persoonlijk reisadviseur Face2Face Travel) lanceerden het Platform ZRA & Reisprofessionals. Naar eigen zeggen een ‘community voor de ambitieuze en leergierige reisagent’. Bieden de huidige werkgevers niet hetzelfde? TravelPro vroeg diverse ZSO’s wat zij, voor zover zij het kunnen beoordelen, vinden van het nieuwe initiatief. Lees hier het interview met Raijmakers, één van de initiatiefneemsters.

Lees hieronder de reactie van Leo van der Hoeven (directeur Apollo at Home)

Hoe kijk je tegen dit initiatief aan, zie je het als concurrentie? “In het geheel niet. Mijn eerste indruk was zelfs positief, omdat hier voor het eerst gesproken wordt over een initiatief voor ZRA’s en reisagenten. Te vaak wordt er namelijk ‘gepolariseerd’ in mijn beleving. In feite is er natuurlijk geen verschil tussen een ZRA en de collega’s op het reisbureau, al doen (te) veel ZRA’s naar mijn mening voorkomen dat zij als ZRA harder werken, ‘dag en nacht’ klaar staan voor hun klanten, etcetera. Als dat echt zo is, dan hebben velen waarschijnlijk hun voormalige werkgever, laat ik het netjes houden, te weinig geboden… Dit is niet alleen de mening van een reisagent en werkgever, maar ook de mening van de bij ons aangesloten ZRA’s, die (bijna) allemaal eerder werkzaam waren op een reisbureau. Ik heb heel veel respect voor de (vele!) goede ZRA’s, maar dat heb ik ook voor alle collega’s die (nog) werkzaam zijn op de reisbureaus en bij de touroperators. Zoals ik schreef was mijn eerste indruk positief, maar al lezende stuitte ik op steeds meer vragen. Ik ben inderdaad van mening dat met name de ZRA’s voor de meeste aangeboden diensten prima terecht kunnen bij hun eigen ZSO, maar nog veel belangrijker: bij hun eigen collega’s. Dat is dan ook wat wij zien en merken. Waarom zou je dan ook daar nog een bedrag voor ‘over’ hebben? Als we zien hoeveel weerstand er aanvankelijk (en misschien nu nog wel) was tegen de bijdrage van de ZRA’s aan het ANVR, dan zie ik niet in dat dit, op zich goede initiatief, veel deelnemers tegemoet zal zien.” Wat zou je ervan vinden als jullie ZRA’s zich hierbij aansluiten en wat communiceren jullie erover richting jullie ZRA’s? “Ik zou daar geen enkel probleem mee hebben. Dat is dan hun eigen keuze en uiteraard voor eigen kosten. Wij hebben hier zelf niet over gecommuniceerd met onze ZRA’s, die zijn prima in staat om dit soort berichten zelf te zien. Ik heb er ook geen enkele vraag en/of reactie op gehad van onze ZRA’s.” Is er contact geweest tussen jullie en deze nieuwe organisatie? “Nee.”

Lees hieronder de reactie van Emmie de Wit (Mijn ReisKennis).

image
image

Hoe kijk je tegen dit initiatief aan, zie je het als concurrentie? “Wij vinden het een goed initiatief voor de zelfstandige reisagent die op zoek is naar samenhorigheid, kennis en ondersteuning. Wij zijn wel van mening dat een goede ZSO ook aan veel van deze criteria voldoet. Wij zullen met belangstelling de ontwikkelingen van dit platform volgen. Op het moment zien wij dit nieuwe platform nog niet als toegevoegde waarde voor onze ZRA’s. Wij zijn als ZSO al voorzien van veel van de genoemde extra services.” Wat zou je ervan vinden als jullie ZRA’s zich hierbij aansluiten en wat communiceren jullie erover richting jullie ZRA’s? “Als onze ZRA’s het als toegevoegde waarde zien, dan zijn zij uiteraard vrij om zich hierbij aan te sluiten. De ZRA’s zijn immers zelfstandig ondernemer. Wij wachten zelf even af en kijken hoe het zich gaat ontwikkelen.” Is er contact geweest tussen jullie en deze nieuwe organisatie? “Er is (nog) geen contact geweest tussen Mijn ReisKennis en deze nieuwe organisatie. Wij sluiten niet uit dat er in de toekomst geen contact gaat komen.”

Lees hieronder de reactie van Jeroen Otto (Manager Franchise TUI at Home).

“Ik kan nieuwe initiatieven alleen maar waarderen en respecteren. ZRA’s zijn ondernemers en het getuigt van goed ondernemerschap als er in tijden van crisis andere keuzes gemaakt worden. Persoonlijk denk ik dat dit initiatief niet heel erg veel bijdraagt, de activiteiten die ik bij dit platform terug zie komen zijn activiteiten die doorgaans al door de ZSO’s geboden worden. In ieder geval wel bij TUI at Home waar we behoorlijk veel aan kennisverbreding doen, op bestemmingsvlak, maar ook op ondernemersvlak. Als onze MRA’s zich aan willen sluiten bij dit platform dan zijn ze daar helemaal vrij in, daar zijn zij uiteraard eigen ondernemer voor. De reden voor oprichting deel ik niet overigens, ik geloof namelijk niet dat ZRA’s over het hoofd gezien zijn de afgelopen periode. Ik denk dat er zowel vanuit de ZSO’s als de ANVR veel aandacht naar ZRA’s gegaan is, het is alleen niet altijd zichtbaar voor de buitenwereld.”

Lees hieronder de reactie van Takis Panagopoulos (initiatiefnemer en eigenaar Face2Face Travel).

Hoe kijk je tegen dit initiatief aan, zie je het als concurrentie? “Dit initiatief is een individuele ondernemende activiteit van de betrokkenen. Wij als Face2Face Travel hebben geen invloed op de missie, doelstellingen en businessplan van dit nieuwe platform. Ik zie dit platform niet als concurrentie voor onze ZSO-organisatie. Wat wel belangrijk is dat de aangeboden DMC’s betrouwbaar en daadwerkelijk in ons portefeuille aanwezig zijn, anders is de aanbeveling vanuit ons aan onze Travel Managers niet aanwezig.” Wat zou je ervan vinden als jullie ZRA’s zich hierbij aansluiten en wat communiceren jullie erover richting jullie ZRA’s? “Ik heb geen bezwaar als onze Travel Managers zich hierbij aansluiten, het is een zaak van het platform om de mensen te werven. Wij hebben wel intern een mededeling gedaan en het blijft erbij.” Is er contact geweest tussen jullie en deze nieuwe organisatie? “Nee, op dit moment is niet inhoudelijk overleg met het platform, wij zijn wel tijdig geïnformeerd over het ontstaan en de bedoelingen en dat blijft erbij.”

Lees hieronder de reactie van Milka van Dam – Springer (General Manager Netherlands & Belgium).

Hoe kijk je tegen dit initiatief aan, zie je het als concurrentie? “Het initiatief betreft niet het opzetten van een nieuwe ZSO vandaar dat we dit zeker niet zien als concurrentie. De beoogde doelstellingen van dit initiatief, onder andere het creëren van saamhorigheid, bieden van trainingen, et cetera, faciliteren en organiseren wij zelf en al die zaken draaien momenteel, net als voorheen, op volle sterkte.” Wat zou je ervan vinden als jullie ZRA’s zich hierbij aansluiten en wat communiceren jullie erover richting jullie ZRA’s? “Uiteindelijk is het aan een Travel Counsellor zelf om hierover te beslissen. Als organisatie zien we de meerwaarde alleen niet waarom men vanuit onze organisatie hiervoor zou kiezen.” Is er contact geweest tussen jullie en deze nieuwe organisatie? “Jazeker, we hebben contact gehad met een van de initiatiefneemsters om ons standpunt kenbaar te maken en opvattingen hierover met hen te delen.”

Lees hieronder de reactie van Martine de Knoop (Commercieel Directeur The Travel Club).

Hoe kijk je tegen dit initiatief aan, zie je het als concurrentie? “Deze coronacrisis zorgt ervoor dat mensen creatief worden en nieuwe dingen proberen. Dat is mooi. Nee, wij zien dit niet als concurrentie, want het is geen franchise formule.” Wat zou je ervan vinden als jullie ZRA’s zich hierbij aansluiten en wat communiceren jullie erover richting jullie ZRA’s? “De activiteiten die ze willen gaan ondernemen worden al uitgebreid aangeboden door The Travel Club, wij denken op een nog veel betere manier. Wij zouden niet weten wat de toegevoegde waarde is voor ZRA’s. Wij gaan hier niets over communiceren. Wij denken ook niet dat het een succes gaat worden.” Is er contact geweest tussen jullie en deze nieuwe organisatie? “Nee.”

Lees hieronder de reactie van Arjan Kastelein (Managing Director Personal Touch Travel).

“Wij zijn als ZSO erop gericht om de aangesloten franchisenemers te informeren – onder andere over wetteksten - en te helpen bij de boekingen als de organisatorrol gekozen wordt. Wij hebben een eigen platform als ZRA’s vragen hebben over bestemmingen e.d. Dit is een extra platform. Wij bepalen uiteindelijk met welke partijen we samenwerken. Dus het gepresenteerde aanbod is misschien via ons niet verkoopbaar want je wilt niet met te veel DMC’s in een bestemming werken, daar heeft niemand wat aan. Daarnaast dwingen wij als Personal Touch Travel niemand om uitsluitend bij de grote partijen te boeken en bieden wij onze aangesloten franchisenemers een risicoplan waarbij eventuele risico’s worden afgedekt.”

Deel dit artikel