Frank Radstake (ANVR) over pensioenen reisprofessionals

“Ik snap de frustratie, want het is een ongelooflijk pijnlijke situatie”

Door: Arjen Lutgendorff


“Ik heb veel begrip voor Reiscollega, maar er zitten ook heel veel aannames in zijn verhaal die niet kloppen”, zo laat Frank Radstake (ANVR) desgevraagd weten in een eerste reactie aan TravelPro op het verhaal van ‘Reiscollega’ die liet weten een officieel bezwaarschrift over de aanpassingen en wijzigingen met betrekking tot de liquidatie van Reiswerk Pensioenen bij het bestuur van de Stichting Reiswerk Pensioenen, de Geschillencommissie Stichting Reiswerk Pensioenen, de Pensioenfederatie, de Nederlandsche Bank en het ministerie van Sociale Zaken te hebben neergelegd. Stichting Reiswerk en Stichting Reiswerk Pensioenen verschillende organisaties zijn, die niets met elkaar te maken hebben Meer dan Reiswerk pensioen “Even los van of je boven de 60 bent en een korting van 9% krijgt of onder de 60 bent en een korting van 18% krijgt, is het natuurlijk echt een hard gelag. Mensen die al met pensioen zijn gegaan die verliezen bijna 10% van hun maandelijkse pensioeninkomsten uit het potje van Reiswerk Pensioenen. Dat is serieus geld”, aldus Radstake. Volgens Radstake is uit onderzoek gebleken dat voor de mensen die al met pensioen zijn het potje van Reiswerk Pensioenen niet het belangrijkste potje met betrekking tot hun pensioen. “Reiswerk Pensioenen is begonnen in 1996, dus iemand die vorig jaar met pensioen is gegaan heeft er 24 jaar pensioen opgebouwd en die heeft dus ook nog ergens anders twintig tot 25 jaar pensioen opgebouwd met daarnaast een AOW. Ik wil maar zeggen dat het niet zo is dat als je Reiswerk-pensioen met 10% wordt gekort, hoe zuur het ook is, dat je maandelijkse inkomsten als gepensioneerde met 10% naar beneden gaat.” Duurt lang “Dat je gekort wordt op je pensioen is en blijft een rotboodschap. Het is overigens niet een boodschap van de ANVR, maar van Reiswerk Pensioenen. ANVR heeft wel heel lang onderzocht wat de beste plek zou zijn om op de lange termijn de pensioenen onder te brengen voor de reisprofessionals. Tijdens die zoektocht speelde ook landelijk de discussie over het pensioenakkoord, die heel lang duurde. Het was voor ons ook een reden om nog geen knoop door te hakken, omdat de uitkomsten daarvan anders zouden kunnen uitpakken dan wij dachten. Je wilt geen besluiten nemen die onomkeerbaar zijn, dus dat is de reden dat het lang heeft geduurd”, aldus Radstake. Zestien mogelijkheden bestudeerd Uiteindelijk besloten ANVR en de vakbonden dat het het beste zou zijn voor de pensioenen van reisprofessionals om per 1 januari 2021 een nieuw pensioen op te bouwen bij Pensioenfonds PGB. “Als ANVR kijken we eigenlijk hierbij vooral naar het belang van de werkgevers. De vakbonden kijken eerst naar het belang van de werknemers, maar in algemene zin hadden we met elkaar als doel om op betaalbare wijze een zo goed mogelijk pensioenresultaat te realiseren voor iedereen. We hebben daarvoor zestien verschillende mogelijkheden bestudeerd. De uitkomst was dat we by far betere pensioenresultaten konden realiseren bij PGB dan bij Reiswerk Pensioenen mogelijk zou zijn. Het verschil voor jongeren kan in de toekomst oplopen tot 60-70%.”

Frank Radstake.

Razendsnel Op de vraag wat hij vindt van de stelling van Reiscollega dat de waardedaling pas op 7 januari is medegedeeld, laat Radstake weten: “Het is niet zo dat er pas op 7 januari is medegedeeld dat er een waardedaling aan zat te komen. In augustus 2020 is al laten weten dat er een waardedaling aan zou komen als men zou overgaan, zoals voorgenomen, naar PGB. Toen is gesproken over ‘op dit moment’ en 16%. In de brief heeft ook gestaan dat ‘pas als het zeker is kunnen we vertellen wat de korting is’. Het heeft geduurd tot rond de kerst dat de Nederlandse Bank heeft ingestemd met de collectieve waardeoverdracht van alles wat onder Reiswerk Pensioenen viel naar PGB. Je zou kunnen zeggen dat ze ‘al’ begin januari een en ander door hebben kunnen geven. Dat hebben ze echt razendsnel gedaan.” Honderden miljoenen “Reiswerk Pensioenen mag zich niet verschuilen achter het feit dat zij of ANVR ‘de deelnemers’ vertegenwoordigen. Dat mandaat heb ik, en velen met mij, nooit gegeven”, aldus Reiscollega. “Waarom is er niets gevraagd? Er wordt alleen gezegd ‘zo gaan we het doen’ en ‘het is verplicht’. Op geen enkel moment is gevraagd aan de deelnemers of men hier mee akkoord gaat. Ik ga hier niet mee akkoord.” Radstake laat hierop weten: “Het gaat om een waardeoverdracht van honderden miljoenen van een financiële instelling die onder toezicht staat van De Nederlandsche Bank. Zoiets wordt niet zomaar tussen neus en lippen door besloten. Binnen het pensioenfonds bestaat een hele governance structuur: het bestuur dat bestond uit drie mensen die waren benoemd namens de ANVR en drie mensen namens de vakbonden, een Raad van Toezicht (specialisten die toezicht houden op de besluiten van het bestuur, of deze genoeg rekening zouden houden met evenwichtige belangenbehartiging) en het allerbelangrijkste is dat dit soort besluiten over pensioenen niet genomen kunnen en mogen worden zonder instemming van het Verantwoordingsorgaan. Reiscollega schrijft dat er geen deelnemersraad is, maar er is geen deelnemersraad omdat er een verantwoordingsorgaan is. Daarin zaten huidige en oud-medewerkers uit de reissector.” Evenwichtige afweging Op de vraag waarom reisprofessionals onder de 60 beduidend meer worden gekort dan collega’s van 60 of ouder geeft Radstake de volgende uitleg. “In het kader van evenwichtige belangenbehartiging zegt De Nederlandsche Bank dat je geen onderscheid mag maken tussen groepen in de hoeveel die je hen kort. Daartegenover heeft het pensioenfonds gesteld op te willen komen voor de personen die ouder zijn. Wie 50 jaar is, kan bijvoorbeeld de korting nog inlopen, ook omdat de pensioenopbouw bij PGB zoveel beter is dan bij Reiswerk Pensioenen. Bij Reiswerk Pensioenen zouden deelnemers dit jaar een opbouw van 1,18% hebben gekregen en bij PGB krijgen ze 1,51%. Als je maar lang genoeg in de sector blijft werken, dan kan je die korting inhalen. We moeten ons ook realiseren dat die korting niet voor iedereen hetzelfde is. Voor iemand die twee jaar in de sector werkt is het een heel ander verhaal. Omdat het zoveel pijn doet voor de mensen die al met pensioen zijn of nog maar zeven jaar te gaan hebben, heeft het pensioenfonds gezegd er alles aan te doen om de korting voor de 60-plussers en gepensioneerden minder groot te laten zijn. Er is gekozen voor de helft, omdat De Nederlandsche Bank daar akkoord mee wilde gaan. Het feit dat de ouderen minder worden gekort, wordt wel betaald door de andere groep, maar dat gaat maar om een beperkte extra stijging. Het is uiteindelijk een hele evenwichtige afweging geweest.”

Duidelijkheid “Reiscollega schrijft dat hij zijn klacht ook heeft ingediend bij de Pensioenfederatie wat niet helemaal de juiste plek is om een klacht in te dienen. Daarnaast heeft hij ook bij De Nederlandse Bank een klacht ingediend. Dat zou in principe de juiste plek kunnen zijn voor een klacht, maar de plannen voor het overhevelen van Reiswerk Pensioenen naar PGB zijn goedgekeurd door de Raad van Toezicht, het verantwoordingsorgaan, De Nederlandse Bank én het ministerie van Sociale Zaken. Die laatste heeft gezegd dat zij het goed vinden dat ANVR en de vakbonden samen beslissen om de nieuwe regeling onder te brengen bij PGB. Er hebben ontzettend veel partijen akkoord te gaan. Nogmaals, ik snap de frustratie van deze collega aangezien hem 18% aan pensioenaanspraken is afgenomen. Mijn verhaal maakt de uitkomst niet mooier, maar ik wil wel duidelijk hebben dat er héél secuur een governance proces is doorlopen waarbij iedereen keihard heeft gewerkt om de de negatieve uitkomsten voor deelnemers zoveel als mogelijk te beperken. Dit is de uitkomst”, aldus Radstake. Op achterste poten “Reiscollega houdt onvoldoende rekening met hoe een en ander in z’n werk is gegaan. Zijn bezwaarschrift is geschreven vol uit de emotie en dat is ook zeer begrijpelijk. Als je kijkt naar wat er echt is gebeurd, dan zit het gewoon anders in elkaar. Ik snap best dat als je zo’n boodschap krijgt, dat de argumenten tijdens de webinar (waar Reiscollega aan refereert, red.) niet helemaal goed overkomen. De uitkomst blijft net zo slecht, maar de inhoud en het proces zijn fundamenteel anders gelopen dan de Reiscollega opschrijft. Sterker nog; als het zo was gelopen als Reiscollega zegt, dan hadden wij natuurlijk als ANVR en iedereen in de pensioenwereld die er iets over te zeggen heeft, op onze achterste benen gestaan aangezien het absoluut niet had gekund. Maar zo is het dus niet gebeurd. Het is een heel gedegen proces geweest met een ongelooflijk vervelende uitkomst”, aldus Radstake. “Het is ook niet zo dat als Reiswerk Pensioenen had besloten langer zelfstandig door te gaan, dat die korting er niet was geweest en er geen pijn had hoeven te worden geleden. Die korting was er dan ook geweest én de opbouw zou lager zijn geweest” Zorgen? Moeten reisprofessionals zich zorgen maken over de toekomst van hun pensioen? Radstake: “Tot je 35e heeft het niet zoveel zin om je zorgen te maken over je pensioen. Jaarlijks krijg je een overzicht hoeveel pensioen je hebt opgebouwd en je kan kijken op mijnpensioenoverzicht.nl. Als je jaarlijks je financiële situatie checkt en je papieren goed bewaard, dan zit je prima. Tussen je 35e en 55e begint het onderwerp belangrijk te worden, want dan moet je nagaan hoe je ervoor staat. Op mijnpensioenoverzicht.nl kan je echt een inschatting maken hoe je ervoor staat als je met pensioen gaat. Het is heel anders als je pas twee jaar pensioen hebt opgebouwd of wanneer je net aan de verkeerde kant van de leeftijdsgrens zit die het pensioenfonds hanteert bij het korten, zoals Reiscollega.

Deel dit artikel