“Het is menens: 1/5 van mijn pensioen schandelijk weggegooid”

Door: Arjen Lutgendorff


“Het is écht menens; ik kan never en nooit akkoord gaan met het schandelijke weggooien van 1/5 deel van mijn pensioenaanspraken en roep anderen die er zo over denken zich te melden”, zo laat een boze reisprofessional anoniem onder de pseudoniem ‘Reiscollega’ weten aan de redactie van TravelPro. Sinds eind januari ligt er een officieel bezwaarschrift over de aanpassingen en wijzigingen met betrekking tot de liquidatie van Reiswerk Pensioenen bij het bestuur van de Stichting Reiswerk Pensioenen, de Geschillencommissie Stichting Reiswerk Pensioenen, de Pensioenfederatie, de Nederlandsche Bank en het ministerie van Sociale Zaken. Stichting Reiswerk en Stichting Reiswerk Pensioenen verschillende organisaties zijn, die niets met elkaar te maken hebben Reisbranchecollega’s die het ook niet eens zijn met de wijze van liquidatie van Reiswerk Pensioenen en de omzetting naar PGB Pensioenfonds worden door de boze reisprofessional opgeroepen zich te melden door te mailen naar reispensioen@ziggo.nl. ‘Het is van belang dat zoveel mogelijk collega’s protest aantekenen tegen de gang van zaken bij het pensioenfonds in liquidatie en wat mij betreft bij de Nationale Ombudsman en pensioentoezichthouder De Nederlandsche Bank. Wanneer er bot wordt gevangen is er het plan een advocaat in te schakelen.’ Flink aantal missers In het bezwaarschrift wordt er gesproken over een flink aantal missers. “Pas op 7 januari 2021 wordt medegedeeld dat de waardedaling van de pensioenaanspraken hoger is dan geraamd, namelijk 18,18%. Maar de aanspraken zijn al per 1 januari overgedragen aan PGB. Dit is in geen enkel opzicht ‘tijdig’ te noemen. Volgens art. 28.2 van het Pensioenreglement mag de overdracht pas plaatsvinden ‘nadat de deelnemers akkoord zijn gegaan’. Er is nooit om een akkoord van de deelnemers gevráágd. Reiswerk mag zich niet verschuilen achter het feit dat zij of ANVR ‘de deelnemers’ vertegenwoordigen. Dat mandaat heb ik, en velen met mij, nooit gegeven”, aldus Reiscollega. “Waarom is er niets gevraagd? Er wordt alleen gezegd ‘zo gaan we het doen’ en ‘het is verplicht’. Op geen enkel moment is gevraagd aan de deelnemers of men hier mee akkoord gaat. Ik ga hier niet mee akkoord.” Waarom is er zo lang gewacht? Waarom is er zo lang gewacht met ‘handelen’ vraagt ‘reiscollega’ zich af. “Er is al vijf jaar lang bekend dat het slecht gaat, pensioenpremies zijn meer dan verdubbeld, kortom, men heeft dit zien aankomen. In 2016 was de verhoging al 2%. Waarom wordt er pas in 2017 nagedacht over oplossingen? Had men maar een jaar eerder begonnen met het zoeken naar een oplossing; de economie gaf nou niet echt vertrouwen dat het zo maar goed zou gaan komen. Verschillende controlemechanismen hebben gefaald (bestuur, beleggers, accountant, risicobeheerder, DNB, Raad van Toezicht).”

Waarom is er zo lang gewacht? Waarom is er zo lang gewacht met ‘handelen’ vraagt ‘reiscollega’ zich af. “Er is al vijf jaar lang bekend dat het slecht gaat, pensioenpremies zijn meer dan verdubbeld, kortom, men heeft dit zien aankomen. In 2016 was de verhoging al 2%. Waarom wordt er pas in 2017 nagedacht over oplossingen? Had men maar een jaar eerder begonnen met het zoeken naar een oplossing; de economie gaf nou niet echt vertrouwen dat het zo maar goed zou gaan komen. Verschillende controlemechanismen hebben gefaald (bestuur, beleggers, accountant, risicobeheerder, DNB, Raad van Toezicht).” ‘Gemakkelijk’ ‘Reiscollega’ stelt door de scheidslijn van 60 jaar financieel zwaarder te worden benadeeld en zegt dat dit tegen de wet is. Ook staat in het officiële bezwaarschrift te lezen dat wanneer Reiswerk Pensioenen veel eerder (lees: op tijd) had verkend wat de mogelijkheden tot liquidatie en overdracht waren, er geen sprake was geweest van het verdampen van 18% ingelegd pensioengeld. Reiscollega: “Onze pensioeninleg is door nalatig handelen van Reiswerk Pensioenen met 18% verminderd. Uit de webinar van 21 januari werd duidelijk dat (ik citeer) ‘het vooral ‘gemakkelijk’ was om die grens van 60 jaar te trekken, want anders zou de uitvoering ingewikkeld worden’. Ook stelde de heer Boot dat het ‘toch om een klein aantal deelnemers zou gaan’ en ‘dat is nog wel te betalen’. Wiens belang wordt hiermee geschaad? Dat is eenvoudig te benoemen: werknemers die nog net geen 60 zijn. Hier is sprake van onzorgvuldig handelen, willekeur en ook een hang naar gemak. Het belang van de deelnemers aan dit fonds wordt hiermee opzichtig en onredelijk geschaad. Een glijdende schaal, zoals ik had voorgesteld, werd als ‘onuitvoerbaar’ weggezet; maar dat is in strijd met de voorgeschreven evenredigheid. Welk belang weegt nu zwaarder? De administratie of het belang van de deelnemers?” Overleg en communicatie “Het moet mij van het hart dat het erg spijtig en nalatig is dat deelnemers op geen enkele wijze betrokken zijn geweest bij dit proces, en dat de informatievoorziening, laten we zeggen, ‘melding van slecht nieuws’ was. Geen deelnemersraad, geen orgaan dat je meenam in het hele proces, geen details, geen doemscenario’s die werden besproken. Kortom: geen draagvlak. Ook dit past in het straatje van zelfdoenerij binnen Reiswerk Pensioenen”, aldus Reiscollega. “Vooral niet teveel tegengas krijgen. Dat heeft het webinar van 21 januari 2021 keihard aangetoond. Meerdere deelnemers spraken hun verbazing uit dat vragen niet werden beantwoord c.q. er antwoorden kwamen die geen antwoord op de vragen waren maar eerder een verdedigingsmechanisme van Reiswerk Pensioenen.”

Tienduizenden euro’s schade “Ik heb geen andere keuze dan mij te wenden tot zowel het Pensioenfonds, DNB en het Ministerie van Sociale Zaken. Ik ben de mening toegedaan dat men onderling mag napluizen waar het fout is gegaan en wie wat had moeten doen om de transitie ordelijk en tijdig te laten verlopen. Maar dat er nu schade wordt geleden die veel groter is dan voorzien en bovendien oneerlijk verdeeld, dat is wel duidelijk. Daarin verlang ik dan ook schadeloosstelling dan wel de mogelijkheid om de inleg terug te vorderen”, aldus Reiscollega. “Het is makkelijk te berekenen wat de opgelopen schade is. Het gaat om tienduizenden euro’s.” Wenselijke scenario’s Het officiële bezwaarschrift wordt afgesloten met drie wenselijke scenario’s. In scenario 1 wordt geopteerd om de scheidslijn van 60 jaar voor de korting van 9,09 dan wel 18,18% wordt veranderd in een glijdende schaal waarbij het leed daadwerkelijk en conform de wet gelijkelijk wordt verdeeld. In scenario 2 gaat Reiscollega voor een geldelijk compensatie voor de 18% verlies. “Wie dat betaalt is voor mij geen interessante vraag.” Bij scenario 3 stelt Reiscollega voor dat de inleg in het Reiswerk Pensioenfonds alsnog wordt uitgekeerd dan wel wordt er gekeken naar een regeling voor vervroegde pensionering. “En dat betekent dus dat PGB mijn inleg zou moeten gaan teruggeven.” Advocaat Mocht er geen gehoor worden gegeven aan het officiële bezwaarschrift en één van de mogelijke scenario’s, dan is Reiscollega van plan om samen met andere deelnemers de zaak aan de rechterlijke macht voor te leggen en de tegoeden die aan PGB zijn gegeven te laten bevriezen, hangende de procedure. Vanuit Montae & Partners (het Reiswerk Pensioenen bestuursbureau) is beantwoording toegezegd vóór 13 maart aanstaande. Lees het interview met Frank Radstake op pagina 14.

Deel dit artikel